Zero Tax Company, Off-shore Company, Low Tax Company, Hermes and Janus  s.r.o
 

HERMES & JANUS s.r.o

Je spoločnosť poskytujúca správcovské a finančné služby, bola založená v roku 1992, má devätnásťročné skúsenosti v činnostiach napomáhajúcich rozvoj medzinárodného podnikania na Slovensku (hlavne s inými krajinami Európskej únie, s USA, s krajinami Stredného východu a Ázie), odstaňujúc veľkú stratu času a finačných nákladov, ktoré sa často zbytočne vynakladajú, keď sa medzinárodné podnikanie rozvíja v krajine, o ktorej vieme veľmi málo. Naše „know how“ o redukcii nákladov na minimum, je jedinečné.

 

read more

 

 
 
 

HERMES & JANUS s.r.o


Skutočne môžeme pomôcť:

» Vytvoriť základňu (agentúru, sídlo, pobočku, kanceláriu, a pod.) na pôsobenie na Slovensku a odtiaľ v Európskej únii

» Založiť organizáciu, kde je možné vyrábať za veľmi konkurencieschopné ceny

» Rozvinúť podnikanie za účelom nákupu a predaja tovaru za konkurencieschopné ceny

» Organizovať systém dodávania tovaru miestnym podnikom za konkurencieschopné ceny

Presnejšie, môžeme pomôcť:

» Založiť spoločnosť

» Vyhľadať  vhodné miesto, kancelárie a vybavenie.

» Zabezpečiť príslušné služby a finančný servis pre nové  spoločnosti

» Vyhľadať vhodné kontakty na zabezpečenie predaja, nákupu, prenájmu, lízingu

» Zorganizovať celý systém zabezpečenia, výroby a dodávania podľa objednávok

 

HERMES & JANUS s.r.o, môže poskytnúť investorovi svoje vlastné  vybavenie, pripravené na vytvorenie počiatočnej základne, odkiaľ je možné vykonávať podnikateľské aktivity na Slovensku, zariadené a vhodné na hosťovanie pracovných skupín do šiestich osob, s možnosťou používať rozvinuté IT technológie (počítač, vysokorýchlostný internet, video- a audio-konferencie, web a dátovú základňu, atď.)

Je k dispozícii konferenčná a spoločenská miestnosť pre  max. 30 ľudí. Veľká flexibilita tejto miestnosti umožňuje rýchle prispôsobenie sa požiadavkám investora a rýchle riešenia.

So sídlom v Nitre, na strategickom mieste (Nitra je na 90 km od Bratislavy, 135 km od Viedne, 150 km od Budapešti a každé miesto na Slovensku je možné navštívíť v priebehu jedného dňa),  HERMES AND JANUS  s.r.o. má vlastné dopravné prostriedky pre skupiny do šiestich ľudí a zariadenia do 400 kg/jednotka z/na letiská horeuvedených miest a do/z iných destinácií v okolí.

HERMES AND JANUS s.r.o. má mnohoročné skúsenosti vo vykonávaní štúdií a v príprave správ o vykonateľnosti projektov, vo vykonávaní prieskumu trhu na rôzne účely, v nachádzaní najvhodnejších riešení na požiadavky investora a na ich realizáciu.

okrem toho, HERMES AND JANUS s.r.o. má možnosť dohodnúť pre investorov najvhodnejšie podmienky, nakoľko výborne pozná slovenské trhové prostredie. Podpora právnikov, ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov a špecializovaných poradcov poskytuje komfort a pomoc odborného poradenstva.

HERMES AND JANUS s.r.o. môže tiež zabezpečiť ubytovanie, návštevu a účasť na podujatiach pre investorov, nakoľko dobre pozná charaktiristiky hotelov, reštaurácií, kúpeľných miest, konferenčných centier a profesionálnych výstav na Slovensku.

Kontaktujte nás, môžeme vám uľahčiť život.

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player